Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

RDA

RDA de; 1) afkorting van Research & Development Aftrek: de ~ fiscale regeling voor niet-loonkosten en investeringen van R&D waarbij een aftrekpost op de fiscale winst wordt verkregen

De overheid stimuleert bedrijven om te investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten. Om deze stimulans te verbreden wordt vanaf 2012, naast de WBSO-subsidie en de Innovatiebox, ook de Research & Development Aftrek (RDA) geïntroduceerd.

Let op; In 2016 is de regeling RDA vervallen. De WBSO en RDA zijn in 2016 geïntegreerd. Lees meer...

Niet-loonkosten en investeringen R&D

Daar waar de WBSO-subsidie voorziet in een tegemoetkoming van R&D-loonkosten, richt de RDA zich op fiscale aftrek van niet-loonkosten en investeringen. Denk hierbij aan:

- De exploitatie- en investeringskosten van R&D;
- De uitgaven aan R&D-activiteiten die in samenwerking met kennisinstellingen worden uitgevoerd.

Budget en toepassing RDA

Het budget dat voor de RDA beschikbaar is loopt op van € 250 miljoen in 2012 naar structureel € 500 miljoen vanaf 2014. De RDA kan worden toegepast als een aftrekpost op de fiscale winst.

Werkwijze RDA

De systematiek van de RDA sluit grotendeels aan bij die van de WBSO. De RDA-aanvraag gaat hand in hand met de aanvraag voor de WBSO subsidie. Meer over de WBSO

Indien RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uw S&O-project(en) positief beoordeelt dan wordt ook de RDA-aanvraag in behandeling genomen. Net zoals bij de WBSO geeft RVO bij een positieve beoordeling een RDA-beschikking af.

Welke investeringen komen in aanmerking voor de RDA?

Zowel kosten als uitgaven voor een RDA-beschikking komen enkel in aanmerking indien deze betrekking hebben op S&O-werkzaamheden. Om gebruik te maken van de RDA is een S&O-verklaring/toegekende WBSO-aanvraag noodzakelijk.

Voorbeelden van kosten die zich kwalificeren;
bron: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

  • aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches;
  • aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van prototypes in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
  • kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
  • aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn in het kader van een eigen S&O-project;
  • kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes in het kader van een eigen S&O-project; en
  • kosten van huur van apparatuur van derden welke noodzakelijk zijn in het kader van een eigen S&O-project.

Voorbeelden van uitgaven die zich kwalificeren;

  • (delen van) gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan S&O-werkzaamheden;
  • Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypes zonder productieve/commerciële eindbestemming; en
  • ICT-middelen specifiek bedoeld voor speur- en ontwikkelingswerk.

Let op: Kosten en uitgaven komen uitsluitend voor het RDA-bedrag in aanmerking indien de verplichtingen hiervoor na 1 januari 2012 zijn aangegaan!

Financieel voordeel RDA 2015

In 2015 bedraagt de Research & Development Aftrek 60% van de goedgekeurde RDA-kosten/uitgaven. Bij een vpb-tarief van 25% zou dat een netto-voordeel van 15% betekenen.

De verrekening van het RDA-bedrag in uw RDA-beschikking(en) in 2015 kunt u afhandelen door het RDA-bedrag als aftrekpost op te voeren in uw aangifte winstbelasting (VpB/IB) over 2015.

Wilt u weten of uw investeringen in aanmerking komen voor de RDA?

Neem contact met ons op.

Bel mij

Graag lichten we het één en het ander telefonisch toe. We bellen u meteen op!

Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl