Daarom Venderion

Professioneel, meedenkend, betrouwbaar en blijvend betrokken.

Over Venderion

Direct WBSO aanvragen

We ondersteunen u graag.

 

Direct WBSO aanvragen
Bel 040-2571498

WBSO 2015

De WBSO is gericht op het stimuleren van investeringen in Research & Development (R&D) door het bedrijfsleven, door de loonkosten voor het verrichten van S&O te verlagen. Zowel zelfstandigen als bedrijven met personeel kunnen gebruik maken van deze fiscale regeling.

Doel van de regeling is het is het verbeteren en versterken van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen.

Belastingplan 2015

Op Prinsjesdag is het belastingplan gepresenteerd met enkele aanpassingen rondom de WBSO. Zo wordt voorgesteld dat niet-ondernemers (kennisinstellingen) die opdrachten uitvoeren voor Nederlandse bedrijven niet meer in aanmerking kunnen komen voor de WBSO.

Kennisinstellingen konden tot op heden loonbelasting teruggestort krijgen voor kenniswerkers die in projecten met bedrijven samenwerken. Vanaf 2015 zal dit niet meer aan de orde zijn. Er wordt gesteld dat het fiscale voordeel onvoldoende terugvloeit naar de bedrijven die gebruikmaken van de S&O-werkzaamheden van de kennisinstelling.

Voor 2015 zullen de percentages en de hoogte van de schijven op hetzelfde niveau blijven in vergelijking met 2014.

Parameters S&O-afdrachtsvermindering
2013 2014 2015
Tarief eerste schijf 38% 35% 35%
Tarief eerste schijf starters 50% 50% 50%
Loongrens eerste schijf € 200.000 € 250.000 € 250.000
Tarief tweede schijf 14% 14% 14%
Plafond S&O-afdrachtvermindering € 14 mln € 14 mln € 14 mln

Voor zelfstandigen geldt een S&O-aftrekpost welke toegepast kan worden in de IB-aangifte. Wel dient een zelfstandige minimaal 500 uur te realiseren. De aftrekpost voor 2015 zal tegen het einde van 2014 bekend worden gemaakt.

Welke projecten komen in aanmerking voor de WBSO in 2015

Velerlei soorten projecten lenen zich voor de WBSO. Van de ontwikkeling van prototypes (machines, apparaten), softwareapplicaties, (apps, bedrijfsapplicaties, games, etc) tot technische nieuwe producten.WBSO 2014 - Stimulering Innovatie

Er zijn vier soorten projecten waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Dit zijn:

  • ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur
  • technisch wetenschappelijk onderzoek
  • analyse van de technische haalbaarheid van een eigen ontwikkeling
  • procesgericht technisch onderzoek

Financieel voordeel WBSO in 2015

Het voordeel van de WBSO wordt verrekend met de door u te betalen loonheffing. Kortom, maandelijks betaald u minder loonheffing aan de belastingdienst.

Het daadwerkelijke financiële voordeel is afhankelijk van het aantal uren wat begroot wordt van één of meerdere WBSO-projecten, het gemiddelde uurloon van uw personeel wat zich bezig houdt met R&D en van de fase waarin uw organisatie zich verkeerd. Wordt u aangemerkt als 'starter' of niet.

De berekening om de hoogte van het WBSO-voordeel te berekenen=

S&O-uren x S&O-uurloon x percentage

S&O-uren
Aantal uren welke begroot worden voor één of meerdere WBSO-projecten.

S&O-uurloon
Het S&O-uurloon wordt berekend aan de hand van de Burger Servicenummers (BSN's) van het personeel welke 2 jaar eerder tijd hebben besteed aan WBSO-projecten.

Heeft u in de afgelopen 2 jaar geen WBSO aangevraagd dan kunt u rekenen met een gemiddeld uurloon van €29,-  (forfaitair uurloon).

Percentage
Het percentage welke voor u geldt is afhankelijk van of u als starter wordt aangemerkt (of niet) en met de hoogte van de loonsom.

Er geldt een korting van 35% zolang de loonsom niet hoger is dan €250.000,- (1e schijf). Vraagt u een dusdanig aantal uren aan dat u boven de €250.000 aan loonsom terecht komt dan geldt voor het bedrag wat boven de €250.000,- uitkomt een kortingspercentage van 14% (2e schijf).

Wordt u als starter aangemerkt (minder dan 5 jaar ondernemen en minder dan 3 jaar WBSO subsidie) dan geldt een hoger 'kortingspercentage'. In plaats van 35% geldt een percentage van 50%.

Research & Development Aftrek (RDA) en de Innovatiebox

Aanvullende innovatiestimuleringsregelingen zijn onder andere de RDA en de Innovatiebox. Op het moment dat er een WBSO aanvraag ingediend gaat worden dan is het raadzaam om de mogelijkheden rondom de RDA te bekijken. Daar waar de WBSO-subsidie voorziet in een tegemoetkoming van R&D-loonkosten, richt de RDA zich op fiscale aftrek van niet-loonkosten en investeringen.

Lees meer over de RDA

De innovatiebox heeft tot doel innovatie te bevorderen en het vestigingsklimaat te verbeteren en is van toepassing op de voordelen uit een door de ondernemer zelf voortgebracht immaterieel activum waarvoor een octrooi is verleend of waarvoor in de onderzoeksfase een S&O-verklaring is afgegeven (WBSO).

De toepassing van de innovatiebox betekent dat een ondernemer geen 25% maar 5% vennootschapsbelasting hoeft te betalen over voordelen behaald met het immaterieel activum.

Lees meer over de Innovatiebox

Meer informatie over de WBSO/RDA of Innovatiebox

Spelen er innovatieve ICT (klant-) projecten of gaan deze binnenkort starten. Vraagt u zich af of uw projecten zich lenen voor de WBSO-subsidie? Maakt u optimaal gebruik van de RDA? Wilt u gebruikmaken van de Innovatiebox?

Vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op en inventariseren (vrijblijvend) of er voor u kansen liggen. U kunt ons ook bereiken op 040-2571498. Wij helpen u graag verder.


Meer informatie over dit onderwerp?

Wij helpen u graag verder!
Bel 040-2571498 of mail naar contact[at]venderion.nl